Biblioteka

Narodowy rozwój czytelnictwa

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

NARODOWY  PROGRAM  ROZWOJU  CZYTELNICTWA  2019/2020

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ

1.Przeprowadzenie wywiadu z nauczycielami, uczniami oraz ich rodzicami (ankiety, plebiscyt), zasięgnięcie opinii pracownika Biblioteki Publicznej w Skawinkach przy ustalaniu listy zakupu książek.

2.Przeprowadzenie spotkania z rodzicami na temat znaczenia czytania w rozwoju dziecka, akcji promujących czytelnictwo (IX).

3.Podjęcie współpracy z biblioteka publiczną (konsultacje w sprawie ustalenia listy książek, które warto kupić, wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo, współorganizowanie akcji, konkursów promujących czytelnictwo).

4.Wydarzenia promujące czytelnictwo:

 • „Dzień Głośnego Czytania” (IX,III), przygotowanie przez poszczególne klasy plakatu promującego czytanie książek (IX)
 • Realizacja projektu „Zaczytany październik” w ramach obchodów Międzynarodowego  Miesiąca Bibliotek  Szkolnych (X) (akcja „Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy”, konkurs plastyczny kl.I-IV „Mój ulubiony bohater”,  konkurs literacki kl.V-VIII „ Tę książkę przeczytaj!”, gazetka poświęcona historii książki, wystawka  nowości).
 • Dzień Książkowego Misia (czytanie książek, których bohaterem jest miś, konkurs na plakat „Mój wymarzony miś” , zagadki, gry i zabawy, kiermasz książek - XI).
 1. Projekty edukacyjne zrealizowane w poszczególnych klasach
 • I „Cukierku, ty łobuzie”( czytanie i opowiadanie przygód kotka, przygotowanie plakatów Cukierka)
 • II „Miś zwany Paddington” (czytanie fragmentów książki, gry i zabawy, projekt okładki książki)
 • III „Poznaję świat z Nelą – małą podróżniczką” (czytanie fragmentów książki, przygotowanie zakładek )
 • IV „Kajko i Kokosz” (poznanie cech komiksu, tworzenie komiksu)
 • V „W świecie mitów” ( bohaterowie mitów, ich atrybuty, cechy, przygotowanie pantomimy, gry i zabawy)
 • VIa W świecie Indian –Sat Okh„Biały Mustang” (czytanie fragmentów książki, przygotowanie scenek)
 • VIb „Świat bajek w krzywym zwierciadle” (czytanie fragmentów legend, baśni, przygotowanie kabaretu)
 • VII „Bajki i satyry I.Krasickiego” (przekład intersemiotyczny, scenki, parodia, ironia).
 • „Oskar i pani Róża” (napisanie listu do bohatera literackiego)
 • VIII „Oskar i pani Róża” (napisanie listu do bohatera literackiego)
Biblioteka szkolna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ  BIBLIOTEKI  SP  W  SKAWINKACH

W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020

1.Inspirowanie czytelnictwa poprzez: reklamowanie książek, udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych, przygotowanie gazetek, wystawek zakupionych książek, przeprowadzenie  konkursu –„Czytelnik roku” (cały rok).

2.Współpraca z Wiejską Biblioteką w Skawinkach (konkursy, imprezy promujące czytelnictwo- cały rok).

3.Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa , realizacja założeń (IV 2019- I 2020r.).

4.Przeprowadzenie spotkania z rodzicami na temat znaczenia czytania w rozwoju dziecka, akcji promujących czytelnictwo (IX).

5.Realizacja projektu „Dzień Głośnego Czytania”,  przygotowanie przez poszczególne klasy plakatu promującego czytanie książek (IX, II)

6. Realizacja projektu „Zaczytany październik” w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek  Szkolnych (X) (akcja „Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy”, konkurs plastyczny kl.I-IV „Mój ulubiony bohater”,  konkurs literacki kl.V-VIII „ Tę książkę przeczytaj!”, gazetka poświęcona historii książki, wystawka  nowości).

7. Dzień Książkowego Misia (czytanie książek, których bohaterem jest miś, konkurs na plakat „Mój wymarzony miś” , kiermasz książek - XI).

8. Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej( IV)(wystawy, gazetka, przygotowanie wraz z dziećmi dekoracji świątecznych zdobiących korytarze, okna ).

9.Przeprowadzenie eliminacji do konkursu recytatorskiego „Zabawy słowem” (V)

10. Książka na wakacje (VI) zachęcenie uczniów do wypożyczania książek na okres wakacji, przygotowanie gazetki o stanie czytelnictwa, rozstrzygnięcie konkursu „Czytelnik roku”

11. Opieka nad szkolnym centrum informacyjnym, kształcenie umiejętności poszukiwania informacji z różnych źródeł (cały rok): pomoc w przygotowaniu materiałów na lekcje, konkursy, w opracowaniu dokumentów, zaproszeń, dyplomów, świadectw, tworzeniu prezentacji multimedialnych.

12. Animacja życia kulturowego, społecznego szkoły (cały rok) poprzez organizowanie lub współorganizowanie imprez, apeli, wycieczek, gromadzenie materiałów regionalnych, dbanie o wystrój szkoły, pomoc w przygotowaniu dekoracji na imprezy szkolne.

Kalendarz szkolny

Kontakt

Szkoła Podstawowa
w Skawinkach

Skawinki ul. Beskidzka 27

34-143 Lanckorona

tel. 33 876 35 10

 

©2024 Szkoła Podstawowa w Skawinkach

Szukaj