Dokumenty szkolne

Podręczniki

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

REGULAMIN  WYPOŻYCZANIA  PODRĘCZNIKÓW

 

  1. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie SP w Skawinkach.
  2. Uczeń może zrezygnować z wypożyczania podręczników.
  3. Podręczniki są wypożyczane na okres roku szkolnego, zwracane do biblioteki w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie.
  4. Udostępnione podręczniki należy chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem.
  5. Za szkody wynikłe z zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia lub niezwrócenia w ustalonym terminie podręcznika odpowiada materialnie rodzic lub prawny opiekun wypożyczającego, szkoła może żądać zwrotu kosztów zakupu.
  6. Wypożyczający może oddać za zagubiony, zniszczony podręcznik taki sam, zakupiony we własnym zakresie.

Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z przyczyn losowych rezygnuje z edukacji w naszej szkole, zobowiązany jest oddać otrzymany wcześniej komplet podręczników.

Kalendarz szkolny

Kontakt

Szkoła Podstawowa
w Skawinkach

Skawinki ul. Beskidzka 27

34-143 Lanckorona

tel. 33 876 35 10

 

©2024 Szkoła Podstawowa w Skawinkach

Szukaj